TopNotch/Summit Full-Course
Placement Tests

امتحان تعیین سطح

امتحان تعیین سطحی که برای شما در نظر گرفته شده است، امتحان استاندارد شرکت Pearson Longmanمی باشد که سطح زبان شما را بر اساس سری کتابهای Top Notch مشخص می نماید. شما می توانید با شرکت در این آزمون و در یافت نتیجه، با توجه به سطح قبول شده شروع به مطالعه درسها نمایید.

قبل از شروع امتحان به نکات زیر توجه نمایید:

امتحان شامل سه بخش مجزا بوده و در مجموع شامل 140 سوال تستی (چهار گزینه ای) می باشد و مدت زمان برگزاری امتحان 95 دقیقه می باشد که از بخشهای زیر تشکیل شده است:

1) تستهای شنیداری(Listening): شامل 10 سوال که مدت زمان پاسخگویی به آن 15 دقیقه می باشد.

2) تستهای خواندن(Reading): تعداد سوالات آن 10 سوال و زمان پاسخگویی به این بخش 30 دقیقه می باشد

3) تستهای عمومی (General): مجموع سوالات این بخش 120 سوال و مدت پاسخگویی به آنها 50 دقیقه می باشد.

خواهشمندیم قبل از شروع امتحان، از آمادگی خود برای شروع آزمون اطمینان حاصل نمایید.

در هنگام برگزاری امتحان از زدن کلید بازگشت (Back) مرورگر خود جدا خودداری نمایید.

در تستهای شنیداری، پس از ورود به بخش مربوطه، ابتدا 1 دقیقه فرصت دارید تا به مطالعه سوالات و پاسخها بپردازید و سپس با زدن کلید Play به صدای مربوطه گوش دهید و پاسخهای صحیح را انتخاب نمایید.

 

به امید موفقیت

شرکت فرهنگ و هنر آریانا داده اندیشه